Editorial Cover Image

Od Komitetu Redakcyjnego
Editorial

Author(s): Tomasz Peciakowski, Jan Szymczyk, Arkadiusz Jabłoński, Stanisław Fel, Andrzej Podraza
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 40/2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 5-6
  • Page Count: 2
  • Language: Polish