Społeczeństwo, gospodarka, ekologia. Perspektywa encykliki

Społeczeństwo, gospodarka, ekologia. Perspektywa encykliki "Caritas in veritate", red. Stanisław Fel, Maciej Hułas, Stephan Georg Raabe
Społeczeństwo, gospodarka, ekologia. Perspektywa encykliki "Caritas in veritate", red. Stanisław Fel, Maciej Hułas, Stephan Georg Raabe

Author(s): Tomasz Peciakowski
Subject(s): Review
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 39/2011
  • Issue No: 3
  • Page Range: 318-323
  • Page Count: 6
  • Language: Polish