Annals of Social Sciences Cover Image

Roczniki Nauk Społecznych
Annals of Social Sciences

Publishing House: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0137-4176
Status: Active

 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/34
 • Issue No. 2/34
 • Issue No. 3/34
 • Issue No. 1/35
 • Issue No. 2/35
 • Issue No. 3/35
 • Issue No. 1/36
 • Issue No. 2/36
 • Issue No. 3/36
 • Issue No. 1/37
 • Issue No. 2/38
 • Issue No. 3/39
 • Issue No. 1/40
 • Issue No. 2/40
 • Issue No. 3/40
 • Issue No. 4/40
 • Issue No. 1/41
 • Issue No. 2/41
 • Issue No. 3/41
 • Issue No. 4/41
 • Issue No. 1/42
 • Issue No. 2/42
 • Issue No. 3/42
 • Issue No. 4/42
 • Issue No. 1/43
 • Issue No. 2/43
 • Issue No. 3/43
 • Issue No. 4/43
 • Issue No. 1/44
 • Issue No. 2/44
 • Issue No. 3/44
 • Issue No. 4/44
 • Issue No. 1/45
 • Issue No. 2/45
 • Issue No. 3/45
 • Issue No. 4/45
 • Issue No. 1/46
 • Issue No. 2/46
 • Issue No. 3/46
 • Issue No. 4/46
 • Issue No. 1/47
 • Issue No. 2/47
 • Issue No. 3/47
 • Issue No. 4/47
 • Issue No. 1/48
 • Issue No. 2/48
 • Issue No. 3/48
 • Issue No. 4/48
 • Issue No. 1/49
 • Issue No. 2/49
 • Issue No. 3/49
 • Issue No. 4/49
 • Issue No. 1/50
 • Issue No. 2/50
 • Issue No. 3/50
 • Issue No. 4/50
 • Issue No. 1/51
 • Issue No. 2/51
 • Issue No. 3/51
 • Issue No. 4/51
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Roczniki Nauk Społecznych mają charakter otwarty - na ich łamach publikują pracownicy naukowi z wielu różnych środowisk krajowych i zagranicznych. Publikacje wchodzą w zakres trzech dyscyplin (socjologii, politologii i katolickiej nauki społecznej) i obejmują artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki.

Historia pisma sięga 1949 roku, kiedy to ukazał się pierwszy tom "Roczników". Wydawanie czasopisma zawieszano jednak dwukrotnie (drugi tom ukazał się w 1958 roku) z powodów politycznych. Dopiero po latach przerwy, "Roczniki" zostały reaktywowane w 1975 roku (trzeci tom czasopisma) i mogły ukazywać się już możliwie regularnie.

Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa. Od 2012 roku Roczniki Nauk Społecznych ukazują się jako kwartalnik (na jeden tom /rocznik/ składają się cztery numery czasopisma)!