Ks. Stanisław Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej Cover Image

Ks. Stanisław Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
Ks. Stanisław Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej

Author(s): Jan Szymczyk
Subject(s): Review
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 35/2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 145-149
  • Page Count: 5
  • Language: Polish