Rectification Cover Image
  • Price 5.00 €

Rektyfikacja
Rectification

Author(s): Grzegorz Gąsior
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: W wyniku decyzji Rady Ambasadorów z 28 lipca 1920, przyznającej Czechosłowacji obszar Zaolzia, zamieszkiwany w zdecydowanej większości przez Polaków, w stosunkach polsko-czechosłowackich powstał problem uniemożliwiający nawiązanie przyjaznych relacji pomiędzy obydwoma państwami. Dla Czechosłowacji oficjalnie spór o Śląsk Cieszyński wówczas się zakończył, dla Polski — a także dla miejscowej ludności polskiej — było to źródło dalszego konfliktu.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 57
  • Page Range: 2-47
  • Page Count: 46
  • Language: Polish