Zaolzie Cover Image
  • Price 4.50 €

Zaolzie
Zaolzie

Author(s): Grzegorz Gąsior
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Termin „Zaolzie” w Polsce i w Czechach wywoływał i nadal wywołuje różne skojarzenia, głównie zaś opisywany przezeń obszar postrzegany jest od dawna jako problem geopolityczny. Sprawy lokalnej społeczności przeważnie traktowano instrumentalnie, nie interesowała się nimi opinia publiczna. Racje mieszkańców Zaolzia i lokalne konflikty uznawano za nieistotne, drugorzędne wobec racji „wyższego rzędu”. W rzeczywistości nie chciano ich dostrzec — były zbyt niewygodne.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 53
  • Page Range: 2-3
  • Page Count: 2
  • Language: Polish