Zaolzie 1918–20. Making the border Cover Image
  • Price 5.00 €

Zaolzie 1918–20. Stawianie granicy
Zaolzie 1918–20. Making the border

Author(s): Grzegorz Gąsior
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: W latach 1918–20 doszło do zaciekłego sporu o Śląsk Cieszyński pomiędzy odradzającymi się państwami — Polską i Czechosłowacją. Dwa wybijające się na niepodległość narody, które podczas I wojny światowej we wzajemnych rozmowach podkreślały konieczność bliskiej współpracy i przyjaźni po odzyskaniu niepodległości przez oba kraje, popadły nagle w ostry konflikt.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 55
  • Page Range: 2-63
  • Page Count: 62
  • Language: Polish