The Soviet resolution Cover Image
  • Price 5.90 €

Sowieckie rozstrzygnięcie
The Soviet resolution

Author(s): Grzegorz Gąsior
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Zaolzie – część historycznego Śląska Cieszyńskiego – przyznane w 1920 roku Czechosłowacji przez Radę Ambasadorów w Paryżu, w 1938 roku zostało przyłączone do Polski. W okresie I Republiki mieszkająca tam ludność polska miała formalnie zapewnione wszelkie prawa przysługujące mniejszościom narodowym, własne szkolnictwo, stowarzyszenia społeczne, gospodarcze i sportowe czy partie polityczne. Poddawana była jednak silnej presji asymilacyjnej, przeważnie o charakterze ekonomicznym.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 70
  • Page Range: 70-91
  • Page Count: 22
  • Language: Polish