Reviews Cover Image

Recenze
Reviews

Author(s): Vladimír Březina, Jaroslav Rokoský, Jan Pelikán, Jakub Rákosník, Petr Anev
Subject(s): Review
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro soudobé dějiny

Summary/Abstract: BOBEK, Michal – MOLEK, Pavel – ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.): Komunistické právo v Československu: Kapitoly z dějin bezpráví. Brno, Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav 2009, 1005 stran. ROKOSKÝ, Jaroslav: Rudolf Beran a jeho doba: Vzestup a pád agrárn SYRNÝ, Marek: Slovenskí demokrati ’44–48: Kapitoly z dejín Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944–1948. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2010, 403 stran. HAZDRA, Zdeněk – HORČIČKA, Václav – ŽUPANIČ, Jan (ed.): Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století / Der Adel Mitteleuropas in Konfrontation mit den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 2011, 347 stran. GOLDSTEIN, Ivo: Dvadeset godina samostalne Hrvatske. Zagreb, Novi Liber 2010, 392 stran.

  • Issue Year: XIX/2012
  • Issue No: 03-04
  • Page Range: 544-575
  • Page Count: 32
  • Language: Czech