Reviews Cover Image

Recenze
Reviews

Author(s): David Kovařík, Jakub Rákosník, Doubravka Olšáková, Daniela Kolenovská, Marek Šmíd, Dalibor Vácha, Zdeněk Nebřenský
Subject(s): Review
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro soudobé dějiny

Summary/Abstract: Jakub Rákosník - KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967, sv. 1: A–O; sv. 2: P–Ž. Praha, Academia 2011, 645 + 657 stran, ISBN 978-80-200-2019-2; PRŮŠA, Jiří: Abeceda reálného socialismu. Praha, Avia Consultans 2011, 678 stran, ISBN 978-80-260-0686-2. Zdeněk Nebřenský - FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří: Volný čas v českých zemích, 1957–1967. Praha, Academia 2013, 573 strany, ISBN 978-80-200-2229-5. Daniela Kolenovská - McDERMOTT, Kevin – AGNEW, Jeremy: Kominterna: Dějiny mezinárodního komunismu za Leninovy a Stalinovy éry. Z angličtiny přeložili Jiří Nedvěd a Vítězslav Sommer. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011, 327 stran, ISBN 978-80-7422-046-3. Dalibor Vácha - DANFORTH, Loring M. – BOESCHOTEN, Riki van: Children of the Greek Civil War: Refugees and the Politics of Memory. Chicago – London, University of Chicago Press 2012, 329 stran, ISBN 978-0-226-13598-4; KRÁLOVÁ, Kateřina – TSIVOS, Konstantinos ad.: Vyschly nám slzy… Řečtí uprchlíci v Československu. Praha, Dokořán 2012, 331 stran, ISBN 978-80-7363-416-2; TSIVOS, Konstantinos: Řecká emigrace v Československu (1948–1968): Od jednoho rozštěpení ke druhému. Praha, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy – Dokořán 2011, 277 stran, ISBN 978-80-7363-404-9. David Kovařík - DVOŘÁK, Tomáš: Vnitřní odsun 1947–1953: Závěrečná fáze „očisty pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. Brno, Matice moravská 2013 (2., upravené vydání), 469 stran, ISBN 978-80-87709-07-8. Doubravka Olšáková - STRAKOŠ, Martin: Nová Ostrava a její satelity: Kapitoly z dějin architektury 30.–50. let 20. století. Ostrava, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě 2010, 199 stran, ISBN 978-80-85034-60-8; STRAKOŠ, Martin: Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a umění 20. století: Základní kameny společnosti. Ostrava, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě 2012, 159 stran, ISBN 978-80-85034-68-4. Marek Šmíd - KUCÍK, Štefan: Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918–1938). Martin, Matica slovenská 2011, 150 stran, ISBN 978-80-8128-015-3.

  • Issue Year: XXI/2014
  • Issue No: 04
  • Page Range: 654-701
  • Page Count: 48
  • Language: Czech