Minority Rights in Democratic Transition: The Case of Bulgaria Cover Image

Малцинствата по време на прехода към демокрация
Minority Rights in Democratic Transition: The Case of Bulgaria

Author(s): Kamelia Dimitrova
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Balkan Human Rights Network

Summary/Abstract: По време на пост-комунистическия преход на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), малко въпроси са били така спорни както отношенията между малцинствата в многоетническите държави" Въпреки, че нищо друго не е доказало по - убедително истинността на това твърдение от разпадането на Югославия, този доклад ще разгледа сложните междуетническит отношения в една друга страна от Източна Европа. Българският подход към многоликата загадка на демокрацията ведна многоетническа държава представлява интересен казус по много причини. Една от тях е, че само пет години след края на кампанията, свързана с нашумелите нарушения по правата на малцинствата, България съ умя да изгради етнически модел и да спечели епитета "остров на стабилност и мир в региона" .В същото време, когато международната общност и политическите лидери на най - голямата малцинствена група не пестяха суперлативи по отношение на постигнатото от България, един по - внимателен поглед върху "остро ва на стабилност" показва че етническите и религиозните малцинсвени групи продължават да страдат от дискриминация и лош о третиране.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 01
  • Page Range: 95-119
  • Page Count: 25
  • Language: Bulgarian