The League of Prizren in the context of Albanian-Ottoman relations Cover Image
  • Price 3.90 €

Lidhja e Prizrenit në kontekstin e marrëdhënieve shqiptaro-osmane
The League of Prizren in the context of Albanian-Ottoman relations

Author(s): Ferit Duka
Subject(s): History
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: League of Prizren Albanian-Ottoman relations; Albania; Albanian History;

Summary/Abstract: Edhe pse janë shënuar një varg arritjesh përsa i përket studimit të historisë së Lidhjes së Prizrenit, përsëri shihet e nevojshme që në rrafshin historiografik të kemi qasje më serioze e realiste kur është fjala për kthjellimin e mëtejshëm të vendit dhe të rolit të Lidhjes në marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe shtetit osman në rrjedhën e shek. XIX dhe sidomos gjatë ekzistencës së saj afro tre vjeçare. Ne shpresojmë se në suazat e kësaj trajtese, përmes shqyrtimit dhe rishqyrtimit të të dhënave të përftuara nga studimet e kryera si dhe nga burimet historike disponibël, të sillen ndriçime të mëtejme rreth argumentit të mësipërm.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 143-154
  • Page Count: 12
  • Language: Albanian