Ukrainian interpretations of Volyn massacre Cover Image
  • Price 3.90 €

Ukraińskie interpretacje rzezi wołyńskiej
Ukrainian interpretations of Volyn massacre

Author(s): Andrii Portnov
Subject(s): History
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: W ukraińskim podręczniku do historii dla 11. klasy o antypolskiej akcji UPA czytamy: Tragicznie ułożyły się stosunki UPA z polskimi oddziałami zbrojnymi różnych kierunków politycznych, które działały na Zachodniej Ukrainie. UPA deklarowała konieczność likwidacji drugorzędnych frontów, z wyjątkiem bolszewickiego i nazistowskiego. Niestety nie udało się osiągnąć porozumienia z polskimi siłami narodowymi. Ukraińcy obwiniali o to Polaków, którzy pragnęli odrodzenia Polski w przedwojennych granicach, Polacy zaś jako przyczynę wrogości postrzegali nieustępliwość Ukraińców. Ofiarą tego antagonizmu politycznego była w głównej mierze ludność cywilna. Przywołany cytat jest całkowitym eufemizmem, z którego nie sposób zrozumieć, w jaki sposób doszło do „politycznego antagonizmu” ani ile osób było jego ofiarami. Nie określono narodowości ofiar, nie użyto nawet słowa „Wołyń”. Autorzy podręcznika zdecydowali się nie opisywać przemocy i nie wspominać o symbolicznym dla polskiej pamięci znaczeniu słów „Wołyń 1943 rok” ani o ogólnie przyjętej wśród polskich historyków kwalifikacji tych wydarzeń jako ludobójstwa.

  • Issue Year: LVI/2013
  • Issue No: 652
  • Page Range: 158-166
  • Page Count: 9
  • Language: Polish