Multicultural heritage of Katowice Cover Image

Wielokulturowe dziedzictwo materialne Katowic
Multicultural heritage of Katowice

Author(s): Marta Chmielewska
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Katowice; Żydzi; Niemcy; dziedzictwo kulturowe; Katowice; Jews; Germans; cultural heritage

Summary/Abstract: Katowice, które w przeszłości były ośrodkiem wielokulturowym, zamieszkanym jednocześnie przez Ślązaków, Niemców, Żydów i Polaków, dziś są miastem jednonarodowym, a Polacy stanowią ponad 90% jego mieszkańców. Celem artykułu jest charakterystyka dziedzictwa materialnego pozostawionego w Katowicach przez ich dawnych mieszkańców pochodzenia niemieckiego i żydowskiego. W artykule nakreślono historię rozwoju miasta z uwypukleniem wpływu społeczności poszczególnych kultur na ówczesny charakter Katowic, przedstawiono wybrane elementy poniemieckiego i pożydowskiego dziedzictwa materialnego oraz omówiono stosunek do tego dziedzictwa późniejszych pokoleń katowiczan. The paper applies to the city of Katowice, which in the past was a multicultural town, inhabited by Silesians, Germans, Jews and Poles at the same time, and which is today a city of one nation, inhabited by Poles. The aim of the paper was to characterize the cultural heritage left in Katowice by the former German and Jewish inhabitants. The article outlines the history of the development of the city with emphasis on the impact of people representing different cultures on the character of Katowice, presents elements of the cultural heritage left by Germans and by Jews, and discusses the value of this heritage to later generations of inhabitants of Katowice.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 02
  • Page Range: 47-62
  • Page Count: 16
  • Language: Polish