Walls, fences and international borders Cover Image

Walls, fences and international borders
Walls, fences and international borders

Author(s): Gideon Biger
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: international boundaries; illegal immigration; terrorist activities; walls and smuggling; granica międzynarodowa; mur graniczny; nielegalna imigracja; działania terrorystyczne; przemyt

Summary/Abstract: This article deals with fences and walls built along international boundaries, especially by rich countries which try to prevent illegal entering. The article will present different types of fences, built for different needs. Case studies from all over the world will be presented in order to show that as long as there are so many differences between countries, people will try to cross the line and those who try to halt it, will continue to build fences along their boundaries. Artykuł dotyczy relacji między granicami państwowymi i współczesnym zjawiskiem stawiania murów i ogrodzeń wzdłuż tych granic. W celu uniknięcia działań militarnych i terrorystycznych, nielegalnej imigracji, przemytu, zwłaszcza między krajami biednymi i bogatymi, zbudowano i nadal się buduje coraz więcej ogrodzeń. Badania przedstawiają kilka modeli wspartych badaniami przypadków takich relacji, tzn. ogrodzeń/murów tworzących granicę, jednostronnych ogrodzeń/murów wzdłuż istniejącej granicy, dwustronnych murów wzdłuż uznanych granic państwowych, murów wybudowanych wzdłuż części granicy międzynarodowej, tj. granicy częściowo ogrodzonej, murów miast oraz murów w rejonach spornych, nieposiadających oficjalnych granic państwowych. Z podsumowania artykułu wynika, że dopóki istnieją różnice pomiędzy krajami, ludzie będą z wielu powodów próbowali nielegalnie przekraczać granice, a ci, którzy próbują ich powstrzymać, będą budować coraz więcej ogrodzeń na całym świecie.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 02
  • Page Range: 87-108
  • Page Count: 22
  • Language: English