Management Framework as a Necessary Precondition for the Implementation of the Bologna Process Cover Image

Upravljački okvir kao neophodan preduvjet implementacije Bolonjskog procesa
Management Framework as a Necessary Precondition for the Implementation of the Bologna Process

Author(s): Esma Velagić-Habul
Subject(s): Social Sciences
Published by: Univerzitet u Sarajevu

Summary/Abstract: Dva su osnovna faktora koji usmjeravaju bosanskohercegovačke univerzitete ka Bolonjskom procesu: snažan pritisak Evropske unije da se ispoštuje „potpis“ iz 2003. godine, te svjesnost jednog dijela nastavničke i studentske populacije da se postojeće stanje, nastalo kao rezultat ratnog i poslijeratnog perioda preživljavanja, mora mijenjati (u pravcu pružene ruke Evropske unije). Oba ova faktora nalaze uzrok u činjenici da neprihvaćanje reforme do 2010. godine znači potpunu izolaciju bosanskohercegovačke akademske zajednice iz evropskog okruženja, što bi imalo katastrofalne posljedice po malu zemlju kakva je Bosna i Hercegovina. U tom smislu rijetki su oni koji se javno protive reformi, ali je očito da ne postoji ni opća pozitivna atmosfera koja bi osigurala brzu i efikasnu tranziciju. Reforma je shvaćena kao „strano tijelo“, a ne mogućnost da se uz vanjsku finansijsku i svaku drugu pomoć (EU programi Tempus, Tempus/ CARDS) priključimo procesima reforme visokog obrazovanja u Evropskoj uniji.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 02
  • Page Range: 231-232
  • Page Count: 2
  • Language: Bosnian