Performing  Post-graduate Studies in Accordance with the Bologna Process Cover Image

Izvođenje postdiplomskog studija u skladu s Bolonjskim procesom
Performing Post-graduate Studies in Accordance with the Bologna Process

Author(s): Nermina Spaho, Esma Velagić-Habul, Aleksandra Nikolić
Subject(s): Social Sciences
Published by: Univerzitet u Sarajevu

Summary/Abstract: Postdiplomski studij u oblast prehrambene tehnologije na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu (PPF) izvodi se još od 1986. godine. Od tada je ovaj studij doživio nekoliko transformacija, koje su uglavnom bile formalne a ne suštinske prirode. Studenti su upisivali postdiplomski studij čak i deset godina nakon što su diplomirali, studij je mogao trajati i po nekoliko godina mada su formalno predviđena četiri semestra, zbog visoke cijene školovanja studij su obično upisivali zaposleni inženjeri, a steena diploma magistra je uglavnom prepoznata kroz statusno-socijalna pozicija zaposlenog. Ovo su neki od razloga što je motiviranost mladih i nezaposlenih studenata za stjecanjem i primjenom novih znanja bila veoma slaba. U periodu značajnih promjena u sistemu visokog obrazovanja koje su se desile u zemljama Evropske unije razlike između evropskog i bosanskohercegovačkog načina studiranja bile su sve očiglednije. Da bi se približio evropskom sistemu obrazovanja, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet je, na inicijativu Univerziteta u Sarajevu, uveo sistem obrazovanja prema zahtjevima Bolonjske deklaracije prihvaćajući ciklus 3+2 i prva generacija studenata upisana je akademske 2005/06. godine. U tom periodu drugi ciklus prema Bolonji nije bio definiran. Imajući u vidu sve uočene slabosti „starog načina“ izvođenja postdiplomskog studija, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet je kandidirao projekt na sredstva EU pod naslovom „Izgradnja evropskog sistema obrazovanja u oblasti hrane u BiH“. Kako je projekt podržan od EU program Tempus/CARDS i uz finansijsku, naučnu i stručnu pomoć evropskih partnera – univerziteta u Parizu, Beču i Hohenheimu, 2007. godine pokrenut je drugi ciklus studija: Tehnologija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu. U ovom radu su predstavljena osnovna iskustva u realizaciji postdiplomskog studija po sistemu obrazovanja prema Bolonji.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 02
  • Page Range: 211-216
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian