Developing an environment conducive to creativity of employees in quality-oriented enterprises Cover Image

Kształtowanie środowiska sprzyjającego kreatywności pracowników w przedsiębiorstwach zorientowanych projakościowo
Developing an environment conducive to creativity of employees in quality-oriented enterprises

Author(s): Małgorzata Trenkner
Subject(s): Economy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: quality; improvement; creativity; innovation; TQM

Summary/Abstract: The paper presents the idea of improving the quality and the associated need for the creativity of employees in quality-oriented enterprises and identifies actions to shape the environment conductive to creativity in such enterprises.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 223
  • Page Range: 359-366
  • Page Count: 8
  • Language: Polish