Reviews Cover Image

Recenzje
Reviews

Author(s): Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Teresa Bauman, Izabela Grabowska-Lusińska
Subject(s): Review
Published by: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Proces Boloński – ideologia i praktyka edukacyjna, pod redakcją Anny Buchner-Jeziorskiej, Agnieszki Dziedziczak-Foltyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 252 – rec. Teresa Bauman. Marek Kwiek, Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010), Instytut Socjologii SWPS – rec. Izabela Grabowska-Lusińska. Kazimierz Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji, Poznań 2011. – rec. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn.

  • Issue Year: 60/2011
  • Issue No: 4
  • Page Range: 143-158
  • Page Count: 16
  • Language: Polish