Sociological Review Cover Image

Przegląd Socjologiczny
Sociological Review

Publishing House: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 0033-2356
Status: Active

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Issue No. 1/56
 • Issue No. 2/56
 • Issue No. 1/57
 • Issue No. 2/57
 • Issue No. 3/57
 • Issue No. 4/57
 • Issue No. 1/58
 • Issue No. 2/58
 • Issue No. 3/58
 • Issue No. 4/58
 • Issue No. 1/59
 • Issue No. 2/59
 • Issue No. 3/59
 • Issue No. 4/59
 • Issue No. 1/60
 • Issue No. 2-3/60
 • Issue No. 4/60
 • Issue No. 1/61
 • Issue No. 2/61
 • Issue No. 3/61
 • Issue No. 4/61
 • Issue No. 1/62
 • Issue No. 2/62
 • Issue No. 3/62
 • Issue No. 4/62
 • Issue No. 1/63
 • Issue No. 2/63
 • Issue No. 3/63
 • Issue No. 4/63
 • Issue No. 1/64
 • Issue No. 2/64
 • Issue No. 3/64
 • Issue No. 4/64
 • Issue No. 1/65
 • Issue No. 2/65
 • Issue No. 3/65
 • Issue No. 4/65
 • Issue No. 1/66
 • Issue No. 2/66
 • Issue No. 3/66
 • Issue No. 4/66
 • Issue No. 1/67
 • Issue No. 2/67
 • Issue No. 3/67
 • Issue No. 4/67
 • Issue No. 1/68
 • Issue No. 2/68
 • Issue No. 3/68
 • Issue No. 4/68
 • Issue No. 1/69
 • Issue No. 2/69
 • Issue No. 3/69
 • Issue No. 4/69
 • Issue No. 1/70
 • Issue No. 2/70
 • Issue No. 3/70
 • Issue No. 4/70
 • Issue No. 1/71
 • Issue No. 2/71
 • Issue No. 3/71
 • Issue No. 4/71
 • Issue No. 1/72
 • Issue No. 2/72
 • Issue No. 3/72
 • Issue No. 4/72
 • Issue No. 1/73
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Pragniemy (...) zamanifestować, że pismo nie ma wyrażać poglądów jakiegoś »kierunku« czy »szkoły«, lecz reprezentować polski ruch socjologiczny w ogóle.” /Florian Znaniecki w liście do Ludwika Krzywickiego, w związku z przygotowaniem I tomu „Przeglądu Socjologicznego”. październik, 1929 r./ „Przegląd Socjologiczny” jest najstarszym czasopismem socjologicznym w Polsce. Został założony przez Floriana Znanieckiego, klasyka socjologii polskiej i światowej, w roku 1930. Ukazuje się jako kwartalnik. Od kilkunastu lat poszczególne zeszyty „Przeglądu Socjologicznego” poświęcane są w większości wybranym zagadnieniom socjologicznym. Ponadto publikowane są zeszyty będące wyborem artykułów nadsyłanych do redakcji. Jeden zeszyt w roku jest anglojęzyczny z udziałem autorów zagranicznych. Publikowane są wyłącznie teksty oryginalne, wszystkie artykuły są oceniane przez recenzentów zewnętrznych.