SERBIAN MACEDONIA IN THE STORIES OF TOMO SMILJANIĆ BRADINA Cover Image

СРПСКА МАКЕДОНИЈА У ПРИПОВЕТКАМА ТОМА СМИЉАНИЋА БРАДИНЕ
SERBIAN MACEDONIA IN THE STORIES OF TOMO SMILJANIĆ BRADINA

Author(s): Goran M. Maksimović
Subject(s): Anthology, Serbian Literature
Published by: Universitatea de Vest din Timişoara
Keywords: Serbian literature; Macedonia; forgotten writers; stories; prospecting; retrospection; standard Serbian language; dialect speeches; national identity; sociallife;

Summary/Abstract: У огледу су анализиране двије збирке приповједака заборављеног српског писца из Македоније, Тома Смиљанића Брадине (1888–1969). Ради се о књигама На планини и друге приповетке из Македоније (Скопље, 1924) и Стојна и друге приповетке из Македоније (Скопље, 1924). У свакој збирци има по осам приповједака, које су тематски везане за тегобан национални и социјални живот српског народа на простору Македоније на крају 19. и у почетним деценија 20. вијека. Национални живот сагледан је кроз борбу против однарођавања и присилне бугаризације, кроз очување народних обичаја и везаности за српску усмену епску и лирску традицију, те кроз дубоку везаност за српску православну цркву и вјерске обреде и празнике. Социјални живот сагледан је кроз приказ сиромаштва и сталне борбе за опстанак, кроз печалбарску судбину, али и кроз љубавне заплете. Управо та непрестана борба за опстанак свједочи о виталности српског народа на простору Македоније. Приповиједање карактеришу разноврсни умјетнички поступци: укрштање наративне проспекције и ретроспекције, објективног и субјективног казивања, као и језичка диглосија и непрестано укрштање српског стандардног језика у казивању приповједача са дијалекатским обиљежјима локалних српских говора са простора Македоније у дијалозима јунака.

  • Issue Year: 8/2022
  • Issue No: 8
  • Page Range: 110-126
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian