Reviews Cover Image

Прикази
Reviews

Author(s): Sonja S. Lero Maksimović, Zoja S. Karanović, Nada N. Savković, Tatjana Jovićević, Goran M. Maksimović, Dragana Vukićević, Ana S. Živković, Ognjen M. Kurteš, Nemanja Z. Karović, Nedeljka V. Perišić Bjelanović, Danka G. Vujaklija, Ana Z. Macanović, Isidora G. Bjelaković
Subject(s): Book-Review
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Јелена Пилиповић. Ка лепоти: еротолошко читање Сапфине поезије. Нови Сад: Академска књига, 2016 Радмила Пешић. О народној књижевности. Приредила Снежана Самарџија. Београд: Чигоја штампа, 2016, 252 стр Svetlana Tomin. Jelena Balšić e le donne nella cultura medievale serba. Perugia: Graphe.it Edizioni, 2017, 109 стр. Доситејев врт: годишњак Задужбине „Доситеј Обрадовић“. Година IV. Број IV. Београд: Задужбина „Доситеј Обрадовић“, 2016, 200 стр. Бранислав Нушић. Власт, комедија у четири чин. Критичко издање. Приредио за штампу, написао коментаре и студије др Александар С. Пејчић. Београд, 2016 Душан Иванић. Догађај и прича. Ниш ‒ Београд: Филозофски факултет – Филолошки факултет, 2015 ДУШАН ИВАНИЋ: зборник радова са Међународног научног округлог стола одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (19. март 2016). Драган Бошковић, Драгана Вукићевић (ур.). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016 Марија Летић. Стварање и идентитет: Сумрак свијести у романима Вирџиније Вулф. Пале: Филозофски факултет Пале, 2017 О поезији и о поетици Борислава Радовића. Зборник радова. Београд: Институт за књижевност и уметност – Библиотека града Београда, 2017 Александар Милановић. Реч под окриљем поетике. Краљево: Народна библиотека Стефан Првовенчани, 2016 Владимир Поломац. Језик повеља и писама Српске деспотовине. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 2016, 495 стр. Дејан Милорадов, Васа Павковић, Слободан Пузовић, Јавор Рашајски. Орнитолошки речник. Нови Сад: Матица српска, 2016

  • Issue Year: 65/2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 1037-1093
  • Page Count: 57
  • Language: Serbian