REVIEWS Cover Image

ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
REVIEWS

Author(s): Ivan Stojiljković, Milica Lazović, Aleksandra Č. Vukotić, Gorana S. Raičević, Maja D. Stojković, Goran M. Maksimović, Danijela Petković, Slavica Vasiljević Ilić, Gordana Štasni, Marija Kleut
Subject(s): Book-Review
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Review of: Марија Н. Клеут - Mirjana Detelić, Lidija Delić (ed.). Epic formula: А Balkan perspective. Belgrade: Institut for Balkan studies of the Serbian academy of siences and arts, 2015 Гордана Р. Штасни - Гора љиљанова [Биљни свет у традиционалној култури Срба / Plants and Herbs in Traditional Serbian Culture]. Зборник радова. Уредиле Зоја Карановић и Јасмина Дражић. Београд: Удружење фолклориста Србије и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2016, стр. 418 Славица Васиљевић Илић - Мирјана Арежина. Владимир Ћоровић и Дубровник. Бања Лука: Матица српска, 2015 Данијела Р. Петковић - Бошко Сувајџић. Орао се вијаше. Ниш – Београд: Филозофски факултет – Филолошки факултет, 2014, 414 стр Горан М. Максимовић - Илија Огњановић Абуказем. Шетње по Новом Саду. Први део (1878–1881). Шетње по Новом Саду. Други део (1882–1884). Зорица Хаџић (прир.). Нови Сад: Градска библиотека Нови Сад, 2015 Маја Д. Стојковић - Зорица Несторовић. Велико доба – историја развитка драме у српској књижевности XVIII и XIX века. Београд: Klett, 2016 Горана С. Раичевић - Силвија Новак Бајцар.Јелена, жена које има: Краковска Иве Андрића. Београд: Службени гласник, 2015 Александра Ч. Вукотић - Belgrade English and Language Literature Studies. Vol. VII. Ed. Aleksandra V. Jovanovic. Belgrade: Faculty of Philology, University of Belgrade, 2015 Милица М. Лазовић - Јасмина Ахметагић. Проза душе. Београд: Досије студио, 2016 Иван Ђ. Стојиљковић - Дејан Милутиновић. Poetica borgesiana, књижевност по Х. Л. Борхесу. Ниш: Нишки културни центар–Филозофски факултет, Ниш, 2015)

  • Issue Year: 64/2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 907-946
  • Page Count: 40
  • Language: Serbian