Reviews Cover Image

Oceny i omówienia
Reviews

Author(s): Witold Matwiejczyk, Janusz Stefaniak, Katarzyna Śliwińska, Andrzej Rykała
Subject(s): Review
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Piotr Eberhardt, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1945), Instytut Zachodni, Poznan, 2010, 264 ss. Andrzej Sakson, Od Kłajpedy do Olsztyna. Wspó łczeŚni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, Instytut Zachodni, Poznan, 2011, 828 ss. Witold Molik, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Wydawnictwo Poznanskie, Poznan, 2009, 611 ss. Agnieszka Szczepaniak-Kroll, TożsamoŚć poznań skich rodów pochodzenia niemieckiego. Losy Bajerleinów i Dittrichów (XVIII-XX w.), Wydawnictwo Poznanskie, Poznan, 2010, 338 ss.

  • Issue Year: 341/2012
  • Issue No: 01
  • Page Range: 271-292
  • Page Count: 22
  • Language: Polish