A Message of Thanks to the Outgoing Editor-in-Chief Cover Image

Poděkování odcházející šéfredaktorce
A Message of Thanks to the Outgoing Editor-in-Chief

Author(s): Marie Heřmanová
Subject(s): Gender Studies
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Sociologický ústav
Keywords: A Message of Thanks; editorial board; journal Gender and Research

Summary/Abstract: Časopis Gender a výzkum/Gender and Research začal vycházet v roce 2000, tenkrát ještě pod názvem Gender, rovné příležitosti a výzkum, ve formátu několikastránkového bulletinu. Během 22 let své existence se z bulletinu proměnil v respektovaný odborný časopis, který má své pevné místo nejen na českém, ale i na mezinárodním akademickém poli interdisciplinárních genderových studií a feministické teorie – a obrovskou zásluhu na této proměně má Zuzana Uhde, která časopis posledních 16 let vedla.

  • Issue Year: 23/2022
  • Issue No: 1
  • Page Range: 138-140
  • Page Count: 3
  • Language: Czech