Applied (social) sciences in the 21st century – from corporate studies to the struggle for a more just planet Cover Image

Aplikovaná (sociální) věda ve 21. století – od korporátních výzkumů k boji za spravedlivější planetu
Applied (social) sciences in the 21st century – from corporate studies to the struggle for a more just planet

Author(s): Marie Heřmanová
Subject(s): Gender Studies
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Sociologický ústav
Keywords: corporate studies; planet

Summary/Abstract: Diskuse o aplikované sociální vědě v Česku většinou reflektují poměrně omezenou zkušenost místního prostředí s konkrétními příklady aplikace, jako jsou kvantitativní výzkumy pro státní správu, marketingové výzkumy cílových skupin či průzkumy veřejného mínění. Kvalitativní etnografický výzkum zatím v Česku nemá vybudované renomé mimo akademickou sféru a v malé míře se k němu občas uchylují pouze neziskové organizace nebo státní správa, komerční sektor však spíše výjimečně.

  • Issue Year: 22/2021
  • Issue No: 2
  • Page Range: 197-201
  • Page Count: 5
  • Language: Czech