100 SLAVIC BASIC ROOTS: ONCE AGAIN ON SLAVIC SЪTO AND THE SLAVIC ETHNOGENESIS Cover Image

100 SLAVIC BASIC ROOTS: ONCE AGAIN ON SLAVIC SЪTO AND THE SLAVIC ETHNOGENESIS
100 SLAVIC BASIC ROOTS: ONCE AGAIN ON SLAVIC SЪTO AND THE SLAVIC ETHNOGENESIS

Author(s): Sorin Paliga
Subject(s): Language studies, Archaeology, Phonetics / Phonology, Historical Linguistics, Comparative Linguistics, Philology
Published by: Editura Universităţii din Bucureşti
Keywords: Slavic basic roots; Slavic sъto; Slavic ethnogenesis;

Summary/Abstract: Autorul revine asupra unor probleme abordate anterior privind situaţia formei sъto, dar şi asupra altor forme vechi româneşti cum ar fi rom. cumătră. Lexiconul de 100 rădăcini slave esenţiale confirmă atât analizele anterioare ale autorului cât şi ipotezele relativ recente, datorate lui Kazimierz Godlowski şi lui Aleksandar Loma privind etnogeneza slavilor, cu argumente atât arheologice cât şi lingvistice. Astfel, fondul arhaic slav este reprezentat de un strat balto-slav, apoi de un adstrat nord tracic şi est iranic precum şi de un substrat, reprezentat de câteva forme izolate, uneori având corespondenţe în fondul ugro-finic, precum şi de vechile elemente germanice.

  • Issue Year: XL/2005
  • Issue No: 1
  • Page Range: 67-86
  • Page Count: 20
  • Language: English