SCIENTIFIC ACTIVITIES Cover Image

AKTIVITETE SHKENCORE
SCIENTIFIC ACTIVITIES

Author(s): Blerina Hankollari, Mikaela Minga
Subject(s): Anthropology, Scientific Life
Published by: Akademia e Studimeve Albanologjike – Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit

Summary/Abstract: SEMINARI PERMANENT “PËRTHYERJE ANTROPOLOGJIKE”;

  • Issue Year: 2/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 179-183
  • Page Count: 5
  • Language: Albanian