SCIENTIFIC ACTIVITIES Cover Image

AKTIVITETE SHKENCORE
SCIENTIFIC ACTIVITIES

Author(s): Mikaela Minga, Ervin Kaçiu
Subject(s): Anthropology, Scientific Life
Published by: Akademia e Studimeve Albanologjike – Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit

Summary/Abstract: PROJEKTI GROVE MUSIC ONLINE; TRAGË - CIKËL LIGJËRATASH RRETH FOLKLORIT, TRADITËS,ARTEVE DHE TRASHËGIMISË KULTURORE;TINGULLI, IMAZHI DHE TEKNOLOGJIA - EKSPOZITË;LABORATORI I ANTROPOLOGJISË VIZUALE;PËRTHYERJE ANTROPOLOGJIKESHOQËRI NË KUFI: NJË RAPORT STUDIMORDHE KATËR DOKUMENTARË;KONFERENCA SHKENCORE: PERSPEKTIVA STUDIMORE MBIKOSOVËN;

  • Issue Year: 2/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 175-184
  • Page Count: 10
  • Language: Albanian