21st International Conference of the Commission for Slavic Word Formation at the International Committee of Slavists. Slavic Word Formation: Synchrony, Innovations, Neologization Cover Image

21. medzinárodná konferencia Komisie pre slovanskú slovotvorbu pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia
21st International Conference of the Commission for Slavic Word Formation at the International Committee of Slavists. Slavic Word Formation: Synchrony, Innovations, Neologization

Author(s): Marta Vojteková, Nikoleta Mertová
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Lexis, Conference Report
Published by: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: V dňoch 7. – 9. septembra 2021 sa v Prešove uskutočnila 21. medzinárodná konferencia Komisie pre slovanskú slovotvorbu pri Medzinárodnom komitéte slavistov pod názvom Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia,2 ktorá bola spojená so zasadnutím tejto komisie. Podujatie zorganizovali Filozofická a Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Komisiou pre slovanskú slovotvorbu pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu sa toto medzinárodné podujatie konalo druhýkrát po sebe v online priestore, na virtuálnej pôde Prešovskej univerzity (v roku 2020 sa konferencia uskutočnila vo Varšave taktiež výlučne online).

  • Issue Year: 86/2021
  • Issue No: 2
  • Page Range: 268-275
  • Page Count: 8
  • Language: Slovak