Wrocław Yearbook of Oral History Cover Image

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
Wrocław Yearbook of Oral History

Publishing House: Ośrodek »Pamięć i Przyszłość«
Subject(s): History, Social Sciences, Essay|Book Review |Scientific Life
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2084-0578
Status: Active

 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 01
 • Issue No. 02
 • Issue No. 03
 • Issue No. 04
 • Issue No. 05
 • Issue No. 06
 • Issue No. 07
 • Issue No. 08
 • Issue No. spec
 • Issue No. 09
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest czasopismem naukowym, którego celem jest stworzenie platformy do refleksji metodologicznej nad metodą oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumiana historią mówioną. W periodyku publikowane są wyniki badań naukowych z wykorzystaniem źródeł historii mówionej oraz dyskusje nad samą metodą, a także opracowane naukowo źródła historii mówionej. Czasopismo jest również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history.

The Wrocław Yearbook of Oral History is a scientific journal whose goal is to create a platform for methodological reflection on the oral history method and to exchange experiences of various centers and people – representatives of various scientific disciplines – dealing with broadly understood oral history. The journal publishes the results of scientific research using oral history sources and discussions on the method itself, as well as scientifically developed sources of oral history. The journal is also a source of information about currently conducted research, projects, conferences and new publications related to oral history.