Dissertations of Language Comitte Cover Image

Rozprawy Komisji Językowej
Dissertations of Language Comitte

Publishing House: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0076-0390
Status: Active

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 52
 • Issue No. 53
 • Issue No. 54
 • Issue No. 55
 • Issue No. 56
 • Issue No. 57
 • Issue No. 58
 • Issue No. 59
 • Issue No. 60
 • Issue No. 61
 • Issue No. 62
 • Issue No. 63
 • Issue No. 64
 • Issue No. 65
 • Issue No. 66
 • Issue No. 67
 • Issue No. 68
 • Issue No. 69
 • Issue No. 70
 • Issue No. 71
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.