Science and Culture Cover Image

Bilim ve Kültür
Science and Culture

Publishing House: Bilim ve Kültür
Subject(s): Social Sciences
Frequency: irregular and other
Print ISSN: 2147-7299
Status: Later issues not available

  • 2013
  • Issue No. 01
  • Issue No. 02
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Yayın hayatına Halk Bilimi Araştırmaları’nın yayın organı olarak 2013 Mart'ta başlayan Bilim ve Kültür dergisi bilimsel, hakemli bir dergi olup her üç ayda bir kez olmak üzere yılda dört kez yayınlanır. Dergi kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak tüm gelirini kültür araştırma-geliştirme faaliyetlerine harcamaktadır. Dergide görev almak gönüllülük esasına dayanır. Derginin içeriği tüm alanları ve disiplinlerarası ilişkileriyle geniş anlamda halkbilimi, türkoloji ve genel kültür araştırmalarıdır. Dergi, akademik makalelerin yanı sıra akademik etkinlik, söyleşi, fotoğraf, kitap ve makale değerlendirmesi ve eleştiri yazılarına da yer verir. Dergide çeviri makalelere de önemle yer verilmektedir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce'dir. Ayrıca Fransızca, Almanca, Rusça ve Türk dillerini de desteklemektedir. Dergiye kültür araştırmaları ile ilgili herhangi bir dalda araştırması bulunan herhangi bir yazar makale gönderebilir. Makaleler yazarın ünvanına göre değil yazının içeriğine ve verilen emeğe göre değerlendirilir. Bilimsel makalelerin yanı sıra kültürel popüler bilim makaleleri ve keşif yazıları ile içeriğin modern tasarımı klasiği dışına çıkarak dergi okuyucuların beğenisini kazanmaktadır. Dergi, kültür araştırmaları dünyasından haberler, popüler kütür makaleleri, kültür temalı fotoğraflar, kültürel içerikli haritalar, bilimsel makaleler ve kültür araştırmalarından nostalji yazılarından oluşmaktadır. Araştırmacılar kültürün her alanından yazı ve fotoğraf gönderebilir.