Place in Belief, Description and Origin of the God of Goodness Ülgen in Turkic Mythology Cover Image

Türk Mitolojisinde İyilik Tanrısı Ülgen’in İnanıştaki Yeri, Tasviri ve Kökeni
Place in Belief, Description and Origin of the God of Goodness Ülgen in Turkic Mythology

Author(s): Ramazan Volkan Çoban
Subject(s): Customs / Folklore
Published by: Bilim ve Kültür
Keywords: Ulgen; Turkic mythology; description; origin; belief

Summary/Abstract: Mentioning about Bai Ulgen with small paragraph in Turkic mythology. In the belief that owns a large part of the detailed information about Bai Ulgen tried to collecting together. I think, this study will be useful to work the next volume. May be gaps to fill dozens of pages of information. The reason for this, not mentioned in the Turkish works. Information in this work, sources from Russian were used plenty of with Turkish sources. Türk mitolojisinden bahsedilirken genelde Bay Ülgen’den küçük bir paragrafla ancak genel bilgileri verilir. İnanışta büyük bir yer sahibi olan Bay Ülgen hakkında detaylı bilgilerin bir kısmı bir araya toplamaya çalıştım. Bu çalışmanın sonraki hacimli çalışmalara yararlı olacağını da düşünüyorum. Aslında, onlarca sayfa dolduracak bilgilerin eksiklikleri olabilir. Bunun sebebi, Türkçe eserlerde pek bahsinin geçmemesinden kaynaklanır. Bu makaledeki bilgiler, Türkçe eserlerin yanında bolca Rusça kaynaklardan yararlanıldı.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 01
  • Page Range: 192-198
  • Page Count: 8
  • Language: Turkish