Social Pedagogy Nova Cover Image

Pedagogika Społeczna Nova
Social Pedagogy Nova

Publishing House: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2720-1635
Online-ISSN: 2720-7587
Status: Active

  • 2021
  • 2022
  • Issue No. 1/1
  • Issue No. 2/1
  • Issue No. 3/2
  • Issue No. 4/2
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Misją czasopisma jest zwrócenie uwagi na środowiskowe konteksty procesów wychowawczych oraz koncentracja na analizie warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb rozwojowych jednostek i grup społecznych we wszystkich fazach wieku społecznego oraz różnorodnych sytuacjach życiowych i środowiskach (nauka, praca, czas wolny, rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza i towarzyska, miejsce zamieszkania, działalność społeczna, kulturalna itd.).

Współczesny dyskurs nad tymi zagadnieniami, ze względu na dynamikę przemian we wszystkich sferach egzystencji i konieczność budowania cennej wspólnotowości, przejawiającej się m.in. w trosce o Innego, jego los, a zatem o jakość życia i kondycję społeczeństw, jest ze wszech miar pożądany. Dlatego stworzenie międzynarodowej platformy służącej prezentacji refleksji teoretycznej, wyników badań i praktycznych rozwiązań, mieszczących się w obszarze przedmiotu zainteresowań pedagogiki społecznej i rozszerzających się w związku z występowaniem nowych wyzwań i zagrożeń, jest ważnym celem czasopisma.