Studia Russologica Cover Image

Studia Russologica
Studia Russologica

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1689-9911
Status: Active

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 1/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 1/14
 • Issue No. 1/15
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” to czasopismo, którego głównym celem jest upowszechnianie wyników badań literaturoznawczych, językoznawczych i glottodydaktycznych, cechujących się tematyczną różnorodnością, interdyscyplinarnością i wielością metodologicznych prezentacji zagadnień w nich poruszanych. Dają one wyobrażenie o intersujących i niekiedy mało znanych zjawiskach literatury i języka rosyjskiego, a także różnych aspektów nauczania języka rosyjskiego w szkole i na studiach rusycystycznych.
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” kontynuują cykl wydawniczy „Prac Rusycystycznych”, których pierwszych dziesięć tomów ukazało się w serii „Roczników Naukowo-Dydaktycznych” WSP w Krakowie.
W związku ze zmianą nazwy uczelni wspomniane czasopismo od roku 2007 ukazało się pod tytułem „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”. Ostatnia zmiana nazwy uczelni (od 2008 roku – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) wpłynęła na kolejną modyfikację tytułu serii wydawniczej, która od tej chwili zwie się „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”. Pod tym tytułem ukazało się pięć kolejnych tomów czasopisma.
Poczynając od roku 2007, „Annales” ukazują się regularnie jako rocznik.
Autorzy tekstów zamieszczanych w poszczególnych numerach „Annales…” nie wywodzą się wyłącznie z krakowskiego środowiska naukowego. W tomach są publikowane aktualne zainteresowania badawcze rusycystów z innych krajowych ośrodków czy szkół naukowych (Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie) oraz ośrodków zagranicznych (Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny, Państwowy Uniwersytet w Odessie im. I.I. Miecznikowa, Państwowy Uniwersytet w Tiumeniu). W ostatnim czasie swoje teksty publikują także lektorzy języka rosyjskiego i doktoranci. Czasopismo ma zatem charakter otwarty.