New Czech at Home and Around the World Cover Image

Nová čeština doma a ve světě
New Czech at Home and Around the World

Publishing House: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Vydavatelství
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Foreign languages learning
Frequency: 2 issues
Online-ISSN: 1805-367X
Status: Active