Church Archives Library and Museums Cover Image

Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
Church Archives Library and Museums

Publishing House: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
Subject(s): History, Library and Information Science, Theology and Religion
Frequency: 2 issues
ISSN: 0518-3766
Status: Active

 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • Issue No. 95
 • Issue No. 96
 • Issue No. 97
 • Issue No. 98
 • Issue No. 100
 • Issue No. 99
 • Issue No. 101
 • Issue No. 102
 • Issue No. 103
 • Issue No. 104
 • Issue No. 105
 • Issue No. 106
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne ukazuje się od czerwca 1959 r. Inicjatorem powstania pisma był o. Romuald Gustaw, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librowski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. W zamyśle założycieli Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne miały być kwartalnikiem poświęcony problematyce archiwalnej, bibliotecznej i muzealnej. Trzy pierwsze tomy ABMK były kwartalnikiem. Od tomu czwartego (1962 r.) pismo ukazuje się jako półrocznik.

 

Założycielem i pierwszym redaktorem Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych był ks. Stanisław Librowski. Kierował on pismem przez 33 lata (1959-1991) wydając 60 tomów ABMK. Jego następcą był ks. Joachim Giela, który kierował pismem w latach 1992-1993 wydając tomy: 61 (1992) i 62 (1993). Kolejnym redaktorem naczelnym w latach 1993-1999 był ks. Stanisław Tylus, który wydał tomy 63 (1993) - 74 (2000). W latach 2001-2012 redaktorem naczelnym był ks. W. Bielak, który wydał tomy 75 (2001) - 98 (2012). Redaktorami półrocznika byli również: Ryszard Skrzyniarz (1995-2005) oraz Artur Hamryszczak (2005-2012), który od 2013 r. pełni funkcję redaktora naczelnego.

 

Półrocznik Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne podzielony jest na następujące działy tematyczne: studia i materiały, recenzje i informacje, przegląd bibliograficzny. W ich ramach ukazują się rozprawy i studia przedstawiające metody pracy stosowane w archiwistyce, bibliotekarstwie oraz muzealnictwie. Są to artykuły przedstawiające historię zbiorów kościelnych lub też charakteryzujące ich ważniejsze zespoły. Zamieszczane są również inwentarze archiwalne i katalogi biblioteczne kościelnych bibliotek i archiwów. Ukazują się również teksty źródłowe do historii Kościoła katolickiego na ziemiach polskich (wizytacje kanoniczne parafii, księgi brackie, statuty kapituł, fundacje i erekcje instytucji kościelnych). Niektóre z artykułów drukowanych w ABMK są owocem pracy badawczej historyków korzystających ze zmikrofilmowanych w Ośrodku ABMK archiwaliów kościelnych. W ostatnich latach na łamach pisma ukazały się liczne artykuły dotyczące historii Kościoła katolickiego na historycznych ziemiach polskich tzw. Kresach Wschodnich oraz . przedstawiające dzieje polskich parafii katolickich w Europie Zachodniej. Ponadto po zmikrofilmowaniu i zdigitalizowaniu zespołu archiwalnego publikowane są katalogi mikrofilmów Ośrodka ABMK.