Kairos: Evangelical Journal of Theology Cover Image

Kairos: Evanđeoski teološki časopis
Kairos: Evangelical Journal of Theology

Publishing House: Biblijski institut
Subject(s): Cultural history, Jewish studies, Essay|Book Review |Scientific Life, History of ideas, Ancient World, Theology and Religion
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 1846-4580
Online-ISSN: 1848-2503
Status: Active

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 2/1
 • Issue No. 1/2
 • Issue No. 2/2
 • Issue No. 1/3
 • Issue No. 2/3
 • Issue No. 1/4
 • Issue No. 2/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/5
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 2/7
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 2/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 2/11
 • Issue No. 1/12
 • Issue No. 2/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 2/13
 • Issue No. 1/14
 • Issue No. 2/14
 • Issue No. 1/15
 • Issue No. 2/15
 • Issue No. 1/16
 • Issue No. 2/16
 • Issue No. 1/17
 • Issue No. 2/17
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Kairos: evanđeoski teološki časopis, znanstveni je časopis u kojem se objavljuju članci iz biblijske, sustavne, povijesne i primijenjene teologije, etike, povijesti Crkve, sociologije religije, filozofije i života Crkve. Časopis objavljuje znanstvene radove koji se kategoriziraju u skladu s preporukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Časopis izlazi dvaput godišnje na hrvatskom jeziku.

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
Prva godina izlaženja: 2007.
Učestalost izlaženja: 2
Područja pokrivanja: Povijest, Teologija

Prava korištenja: Kairos: Evanđeoski teološki časopis je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno licenciji Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY). Časopis autorima ne naplaćuje predaju niti objavu radova (APC). Politika samoarhiviranja: dozvoljeno je pohraniti izdavačku verziju rada. Radove objavljene u časopisu „Kairos: Evanđeoski teološki časopis“ dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice Hrčka.

Editorial board
 • dr. sc. Danijel Berković (Zagreb), Biblijski institut; Zagreb; Hrvatska, dberkovic@bizg.hr
 • dr. sc. Mark Black (SAD), Lipscomb University Nashville; USA, mark.black@lipscomb.edu
 • dr. sc. Ervin Budiselić (Zagreb), Biblijski institut; Zagreb; Hrvatska, ebudiselic@bizg.hr
 • izv. prof. dr. sc. Kotel Da-Don (Zagreb), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, kdadon@ffzg.hr
 • dr. sc. Dalibor Kraljik (Zagreb), Biblijski institut; Zagreb; Hrvatska, dkraljik@bizg.hr
 • dr. sc. Peter Kuzmič (Osijek; SAD), Visoko evanđeosko teološko učilište; Osijek; Hrvatska; Gordon-Conwell Theological Seminary Boston; USA, peter.kuzmic@evtos.hr, pkuzmic@gordonconwell.edu
 • prof. dr. sc. Ankica Marinović (Zagreb), Institut za društvena istraživanja; Zagreb; Hrvatska, ankica@idi.hr
 • mr. sc. Julijana Mladenovska-Tešija (Osijek), Visoko evanđeosko teološko učilište; Osijek; Hrvatska, julijana.tesija@evtos.hr
 • dr.sc. Perry L. Stepp (Zagreb), Biblijski institut; Zagreb; Hrvatska, pstepp@bizg.hr
 • dr. sc. Greg Thellman (Osijek; SAD), Visoko evanđeosko teološko učilište; Osijek; Hrvatska, greg.thellman@evtos.hr

 Advisory council  

 • Mark Hamilton, Abilene Christian University, Abilene, USA, mwh00c@acu.edu
 • Kostake Milkov, Balkan Institute for Faith and Culture, Skopje, Macedonia, kmmilkov@gmail.com
 • Constantine Prokhorov, Novosibirsk Biblical Theological Seminary, Novosibirsk, Russia, constprokhorov@gmail.com
 • Gerald Shenk, Eastern Mennonite Seminary, Harrisonburg, USA, shenkgerald@gmail.com, ShenkNG@emu.edu
 • Andrea Sterk. University of Florida Department of History, Gainesville, USA, sterk@ufl.edu
 • Wojciech Szczerba, Evangelical School of Theology, Wroclaw, Poland, w.szczerba@ewst.pl
Indexing information

Časopis je referiran u:

 • Religious and Theological Abstracts (Myerstown, USA)
 • Academic Journals Database
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • Academic Search Ultimate (EBSCO)
 • Academic Search Complete (EBSCO)
 • ERIH PLUS
 • HRČAK - Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa