Paul’s Understanding of the Church in the Epistle of Ephesians as a Model for Today’s Church Cover Image

Pavlovo poimanje Crkve u Poslanici Efežanima kao model za današnju Crkvu
Paul’s Understanding of the Church in the Epistle of Ephesians as a Model for Today’s Church

Author(s): Ervin Budiselić
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Biblijski institut
Keywords: crkve reformacijske baštine; odnos Crkve i spasenja; svrha Crkve; jedinstvo Crkve

Summary/Abstract: Članak analizira Pavlovo gledište o Crkvi koje iznosi u Poslanici Efežanima te promišlja kako i na koji način bi to gledište trebalo utjecati na život i djelovanje crkava reformacijske baštine u Hrvatskoj. U prvom dijelu članka autor ističe potencijalne probleme koji se mogu pojaviti među crkvama reformacijske baštine, a sastoje se od zanemarivane sveopće dimenzije Crkve, nedovoljnog razumijevanja svrhe i namjera koje Bog ima za svoju Crkvu, nedovoljnog razumijevanja utjecaja koji Kristova žrtva ima na život vjernika te pogrešnog razumijevanja odnosa između spasenja i Crkve. U skladu s time autor nudi teološku korekciju tih stavova. U drugom dijelu članka autor ističe smjernice i implikacije koje bi trebale proizaći iz ispravnog teološkog shvaćanja slike Crkve koju nam Pavao nudi u Efežanima, a tiču se crkvenog rasta, ispravnih odnosa prema pojedincima koji imaju različite službe i darove, odbacivanja mentaliteta “Isus, Biblija i ja’’ te potrebe razvijanja jedinstva i zajedništva među crkvama.

  • Issue Year: 6/2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 23-46
  • Page Count: 23
  • Language: Croatian