History and the World Cover Image

Historia i Świat
History and the World

Publishing House: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH
Subject(s): History
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2299-2464
Status: Active

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Editorial board
 • Katarzyna Maksymiuk (redaktor naczelny) 
 • Adam Kubik (sekretarz redakcji)
 • Dorota Wereda (redaktor tematyczny)
 • Marcin Malik (redaktor statystyczny)
 • Danuta Sowińska (redaktor - biogramy)
 • Iwona Czyżak (redaktor językowy-język angielski)
 • Beata Spieralska-Kasprzyk (redaktor językowy-język francuski)
 • Rafał Roguski (członek redakcji)
 • Sergiusz Leończyk (członek redakcji)