Geopolitical Review Cover Image

Przegląd Geopolityczny
Geopolitical Review

Publishing House: Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Subject(s): Politics / Political Sciences, National Economy, Energy and Environmental Studies, Regional Geography, Historical Geography, Maps / Cartography, Political Philosophy, Governance, History of ideas, Military history, Recent History (1900 till today), Economic policy, Environmental and Energy policy, Government/Political systems, International relations/trade, Security and defense, Military policy, Electoral systems, Political economy, Politics and religion, Politics and society, History and theory of political science, Methodology and research technology, Political Essay, Inter-Ethnic Relations, EU-Accession / EU-DEvelopment, Geopolitics
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 2080-8836
Online-ISSN: 2392-067X
Status: Active

 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Issue No. 01
 • Issue No. 02
 • Issue No. 03
 • Issue No. 04
 • Issue No. 05
 • Issue No. 06
 • Issue No. 07
 • Issue No. 08
 • Issue No. 09
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
 • Issue No. 16
 • Issue No. 17
 • Issue No. 18
 • Issue No. 19
 • Issue No. 20
 • Issue No. 21
 • Issue No. 22
 • Issue No. 23
 • Issue No. 24
 • Issue No. 25
 • Issue No. 26
 • Issue No. 27
 • Issue No. 28
 • Issue No. 29
 • Issue No. 30
 • Issue No. 31
 • Issue No. 32
 • Issue No. 33
 • Issue No. 34
 • Issue No. 35
 • Issue No. 36
 • Issue No. 37
 • Issue No. 38
 • Issue No. 39
 • Issue No. 40
 • Issue No. 41
 • Issue No. 42
 • Issue No. 43
 • Issue No. 44
 • Issue No. 45
 • Issue No. 46
 • Issue No. 47
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

"Przegląd Geopolityczny" (ISSN: 2080-8836 – druk, 2392-067X – online) to recenzowane czasopismo naukowe, ukazujące się od 2009 r. zarówno drukiem, jak i w wersji elektronicznej (tzw. czasopismo hybrydowe). W latach 2009-2013 "Przegląd Geopolityczny" ukazywał się jako rocznik, od 1 stycznia 2014 r. jest wydawany jako kwartalnik.

Czasopismo wydawane jest w Krakowie przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne Jest wpisane na listę dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 573.

Szczegółowy obszar tematyczny czasopisma:

 • Geopolityka (rozumiana jako nauka, paradygmat badawczy, metoda lub doktryna polityczna poddawana badaniom) i jej subdyscyplin, m.in. geoekonomia, geostrategia, geohistoria;
 • Geografia polityczna, geografia wojskowa, geografia bezpieczeństwa;
 • Stosunki międzynarodowe;
 • Nauki o polityce (aspekty międzynarodowe);
 • Nauki o bezpieczeństwe (aspekty międzynarodowe);
 • Historia najnowsza;
 • Metodologia nauk społecznych (m.in. teoria gier, teoria systemów, potęgometria).

„Przegląd” ukazuje się cztery razy w roku. Od 2013 r. wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.