Studia Ukrainica Posnaniensia Cover Image

Studia Ukrainica Posnaniensia
Studia Ukrainica Posnaniensia

Publishing House: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Subject(s): History, Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
ISSN: 2300-4754
Status: Active

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Studia Ukrainica Posnaniensia to recenzowane (double-blind) i punktowane (lista B wykazu MNiSW z 23 grudnia 2015 r., o wartości 6 pkt za artykuł) czasopismo naukowe, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa polsko-ukraińskiego. Począwszy od 2013 r., w czasopiśmie publikowane są artykuły badaczy z renomowanych ośrodków akademickich, jak również prace młodych naukowców. Artykuły publikowane są w języku ukraińskim i polskim z abstraktami w języku angielskim, dzięki czemu periodyk posiada zasięg międzynarodowy. W skład komitetu naukowego Studia Ukrainica Posnaniensia wchodzą zarówno uczeni polscy (Poznań, Wrocław, Warszawa), jak i zagraniczni (Austria, Bułgaria, Czechy, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry).