Polish-Ukrainian Studies Cover Image

Studia Polsko-Ukraińskie
Polish-Ukrainian Studies

Publishing House: Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
ISSN: 2353-5644
Status: Active

  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • Issue No. 1
  • Issue No. 2
  • Issue No. 3
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Editorial board

Redaktor Naczelna: prof. dr hab. Valentyna Sobol

· prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Białystok, Polska – zastępca redaktora

· dr hab., profesor UMCS Ihor Nabytowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Lublin, Polska – członek kolegium

· dr Mariusz Drozdowski, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Białystok, Polska – sekretarz Redakcji

· Dawid Bzorek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, Polska – sekretarz Redakcji

· dr Ludmiła Szewczenko – Sawczynska, Kijowski Uniwerstet Medyczny, Kijów, Ukraina – sekretarz Redakcji

· Ivan Sobol – sekretarz Redakcji