Polish-Ukrainian Studies Cover Image

Studia Polsko-Ukraińskie
Polish-Ukrainian Studies

Publishing House: Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2353-5644
Online-ISSN: 2451-2958
Status: Active

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
 • Issue No. 9
 • Issue No. 10
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Editorial board

Redaktor Naczelna: prof. dr hab. Valentyna Sobol

· prof. dr hab. Teresa Chynczewska – Hennel, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Białystok, Polska – zastępca redaktora

· dr hab., profesor UMCS Ihor Nabytowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Lublin, Polska – członek kolegium

· dr Mariusz Drozdowski, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Białystok, Polska – sekretarz Redakcji

· Dawid Bzorek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, Polska – sekretarz Redakcji

· dr Ludmiła Szewczenko – Sawczynska, Kijowski Uniwerstet Medyczny, Kijów, Ukraina – sekretarz Redakcji

· Ivan Sobol – sekretarz Redakcji