Bialorutenistics of Bialystok Cover Image

Białorutenistyka Białostocka
Bialorutenistics of Bialystok

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Subject(s): History, Social Sciences, Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
ISSN: 2081-2515
Status: Active

  • 2015
  • 2016
  • Issue No. 7
  • Issue No. 8
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

"Białorutenistyka Białostocka" - rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą, językiem, historią i kulturą białoruską. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera dział recenzji i sprawozdania z sesji oraz konferencji.Rocznik znajduje się na liście czasopism punktowanych (7 pkt.).