The Disabled Child and the Functioning of the Family Cover Image

Niepełnosprawność dziecka a funkcjonowanie rodziny
The Disabled Child and the Functioning of the Family

Author(s): Dominika Łukasik
Subject(s): Christian Theology and Religion, Social Sciences, Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: family;child;disability;siblings; social environment

Summary/Abstract: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zmian w funkcjonowaniu rodziny w związku z faktem pojawienia się w niej dziecka z niepełnosprawnością. Każde rodzicielstwo związane z chorobą dziecka łączy się z nagłą zmianą sytuacji rodzinnej, a zatem jest momentem szczególnym, który może wpływać pozytywnie na trwałość struktury rodziny, umocnić jej więzi lub też przeciwnie - stać się początkiem dezorganizacji prowadzącej nawet do rozpadu rodziny. Niepełnosprawność dziecka w rodzinie wpływa znacząco na jakość relacji pomiędzy małżonkami, stawia przed nimi szersze zadania i obowiązki oraz konieczność współdziałania i wzajemnego wsparcia. Obecność dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie zmienia także warunki rozwoju jego zdrowego rodzeństwa.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 47
  • Page Range: 271-283
  • Page Count: 13
  • Language: Polish