Fear vs. anxiety in humanistic sciences Cover Image

Strach a lęk w ujęciu nauk humanistycznych
Fear vs. anxiety in humanistic sciences

Author(s): Małgorzata Szatan
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: anxiety; fear; fear of God

Summary/Abstract: Artykuł koncentruje się na rozważaniach dotyczących pojęć „strachu” i „lęku” dokonywanych z perspektywy wybranych nauk humanistycznych. Zagadnienie to jest m.in. przedmiotem zainteresowania lozoi, teologii, psychologii, historii, a także socjologii. Przegląd koncepcji wybranych przedstawicieli tych poszczególnych nauk wskazuje na ważność zagadnienia i różnorodność ujęć. Osią porządkującą przedstawianą charakterystykę jest zwrócenie uwagi na wprowadzane przez autorów rozróżnienia na strach i lęk jako kategorie o odmiennych cechach. Najczęściej wskazywana różnica odnosi się do stwierdzenia, iż strach jest reakcją na konkretne zagrożenie, lęk zaś ma charakter bezprzedmiotowy.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 31
  • Page Range: 325-342
  • Page Count: 19
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode