Handbook on the Proceedings of Police Authorities in Ensuring Peaceful Gatherings and Protests Cover Image

Priručnik o postupanju policijskih tijela prilikom osiguravanja mirnih okupljanja i protesta
Handbook on the Proceedings of Police Authorities in Ensuring Peaceful Gatherings and Protests

Author(s): Amila Kurtović
Contributor(s): Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Public Law, Security and defense
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; freedom of assembly; peaceful assembly; security; police forces; guidebook; legislation; law; human rights;
Summary/Abstract: Sloboda mirnog okupljanja je pravo koje je prepoznato i zaštićeno u više međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava. Budući da je njihova potpisnica, Bosna i Hercegovina (BiH) se obvezala na zaštitu ostvarivanja ovog prava sukladno standardima koje podrazumijevaju značajni instrumenti. U unutarnjem kontekstu BiH, sloboda mirnog okupljanja je zaštićena Ustavom BiH, ustavima entiteta, Statutom Brčko distrikta BiH te zakonima o javnom okupljanju na razini Republike Srpske, županija u Federaciji BiH te Brčko distrikta BiH. Na teritoriju BiH trenutno je na snazi čak dvanaest zakona o javnom okupljanju, što ide u prilog već ustaljenoj procjeni iz brojnih pravnih analiza o različitom, a često i kontradiktornom načinu reguliranja, a samim tim i ostvarivanja prava na slobodu mirnog okupljanja u BiH.

  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bosnian