Libya Agreement’s Impact on Italy’s Migration Policy Cover Image

Znaczenie umowy z Libią w polityce migracyjnej Włoch
Libya Agreement’s Impact on Italy’s Migration Policy

Author(s): Katarzyna Michalska, Maciej Pawłowski
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Governance, International relations/trade, Migration Studies, Geopolitics
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Libya agreement; Italy's migration policy; migration agreement; mass-migration crisis; human rights violation; reducing irregular migrations;
Summary/Abstract: Umowa migracyjna zawarta w 2017 r. między rządem włoskim i libijskim pomogła zażegnać kryzys uchodźczo-migracyjny. Jej obowiązywanie, z niewielkimi poprawkami, zostało 4 listopada 2019 r. przedłużone do końca 2021 r. Jednak nadal przy okazji jej realizacji łamane są prawa człowieka, co jest sprzeczne z prawem i wartościami UE. Włochy nie zrezygnują z umowy, ponieważ jest ona skutecznym narzędziem ograniczania nielegalnej migracji.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2020
  • Language: Polish