Its high time: The voices of our friends as a step towards understanding the life of lesbians, bisexuals and trans women in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Krajnji je čas: glasovi naših prijateljica kao korak ka razumijevanju života lezbejki, biseksualnih i trans žena u Bosni i Hercegovini
Its high time: The voices of our friends as a step towards understanding the life of lesbians, bisexuals and trans women in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Amar Numanović
Contributor(s): Jasmina Čaušević (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Demography and human biology, Politics and Identity
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Lesbian; Bisexuals; Trans women; LGBTQ; Identity confusion; Identity assumption;
Summary/Abstract: U Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji organizacija koja se javno i isključivo bavi poboljšanjem života lezbejki, kroz pravo, kulturu ili neki treći način. Zbog toga, sve što Fondacija CURE radi, kroz svoj feminističko-aktivistički način djelovanja, putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa za lezbejke, biseksualne i trans žene zavređuje pažnju, jer djeluje politički i sa jasnim s ciljem doprinosa društvenim promjenama. U ovoj analizi se kroz istraživanje etnografskih činjenica koje su lezbejke, biseksulane i trans žene željele da podijele, došlo se do informacija koje su postale izvori znanja.

  • Page Count: 48
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian